Team Haippi ja Pirkan Suunnittelu ovat solmineet yhteistyön rullakiekon kaudelle 2021.

Pirkan Suunnittelu Oy on vuonna 2010 perustettu suunnittelutoimisto Ylöjärvellä. Yrityksemme toimii pääsääntöisesti Etelä-Suomen alueella ja tarvittaessa myös koko Suomen laajuudella. Yrityksessämme on vahva kokemus maastosuunnittelusta, verkonsuunnittelusta ja myös rakennussähkösuunnittelusta. Yrityksessämme työskentelee tällä hetkellä rautaisia ammattisuunnittelijoita, jotka selviytyvät vaativistakin työtehtävistä.

Pirkan Suunnittelu on erikoistunut sähkö- ja televerkon suunnittelutehtäviin:

› Verkon suunnittelu
› Sähköinen suunnittelu
› Maastosuunnittelu
› Kuituverkon suunnittelu teleoperaattoreiden verkkoihin sekä yhteiskaivukohteisiin
› Maanomistajien, kuntien, kaupunkien ja julkisten tahojen lupa-asiat
› Erikoislupaprosessien hallinta (ELY, AVI, VR yms.)
› Kaivuureittien maastoon merkitseminen ennen töiden aloitusta, asiakkaan toiveiden mukaisesti
› Gps-mittaukset asennusten jälkeen sähkö sekä –kuituverkkojen osalta
› Loppudokumentointi verkkoyhtiölle sähköisiin järjestelmiin sekä teleoperaattoreille

Pirkan Suunnittelu:
Turvetie 8 33470 Ylöjärvi
Sähköpostit: pirkansuunnittelu@pirkansuunnittelu.fi
Kotisivut: http://www.pirkansuunnittelu.fi/